Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Honden moeten de entingen gehad hebben die voor de leeftijd gelden inclusief kennelhoest en deze moeten tijdig zijn herhaald. Voor aanvang van de eerste les willen wij graag het entingsboekje inzien.

De honden hebben een niet slippende halsband/tuigje om (of een halsband dat als zodanig kan worden gebruikt) met daaraan een lijn van ongeveer 1,50 m. Andere materialen zijn niet toegestaan. Indien blijkt dat er buiten het terrein van Hondenschool Shyla een hond-onvriendelijk correctiemiddel wordt gebruikt, behouden wij het recht voor om de toegang tot het terrein ontzeggen en deelname aan cursussen per direct uit te sluiten. Er zal dan ook geen restitutie van het betaalde cursusgeld plaatsvinden.

Kinderen zijn welkom, mits ze niet de honden afleiden en alleen met de les bezig zijn. Als ze jonger zijn dan 12 jaar mogen ze niet zelfstandig met de hond trainen. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de instructeur.

De gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd.

In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen aan de cursus, zullen wij in overleg met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.

De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast dient de cursist dit op te ruimen.

De hond dient minimaal 2 uur voor aanvang van de les gegeten te hebben.

Hondenschool Shyla is niet aansprakelijk voor schade toegebracht of vermiste eigendommen, van welke aard ook. U dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor uw hond.

Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald. Extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht en de les wordt dan een week verschoven.

U dient de auto te parkeren op de parkeerplekken aan de overkant van het veld, of strak langs de weg, op eigen risico.

Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.

Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. De eigenaren kunnen dan zonder hond de lessen volgen. U bent verplicht ons volledig op de hoogte stellen van ziekte of eventuele gezondheidsproblemen van uw hond.

Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein. Honden niet aangelijnd laten kennismaken en/of spelen, zonder toezicht van een instructeur.

Door het aanmelden per e-mail verplicht de cursist zich het cursusgeld en/of de kosten van een privéles of advies te voldoen.

Tot een uur voor aanvang van de les, kunnen wijzigingen optreden.

In bijzondere gevallen kan het aantal combinaties per groep wijzigen.

Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL04 RABO 01284.77.938, onder vermelding van de naam van uw hond en de cursus die u volgt, of per contante (gepaste) betaling.

Uw mailadres kan gebruikt worden voor acties/aanbiedingen van Hondenschool Shyla.

Bij klachten over één van onze instructeurs, of over andere zaken, kunt u een e-mail sturen naar info@hondenschoolshyla.nl, of bellen met Elisa Torlentino; 06-10042341. Wij zullen dan samen proberen te zoeken naar een passende oplossing.